Diriteks

Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı(TL)

Sermayedeki Payı(%)

Oy Hakkı Oranı(%)

SAVAŞ KOLLİK

537.356

5,05

5,05

DİĞER

10.112.644

94,95

94,95

TOPLAM

10.650.000

100 100