Diriteks

İzahname (Taslak) (12.05.2020)

İzahname (Taslak) (12.05.2020)

Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK onayına sunulan taslak İzahname Ek'te sunulmuştur.